X Choose your country
sv_SE Sweden
da_DK Denmark
nb_NO Norway
en_GB UK
fi_FI Finland
de_DE Germany
es_ES Spain
fr_FR France
pl_PL Poland
nl_NL Netherlands
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700 | Dealers

Betaling

Door een bestelling te plaatsen bij Clickitup.se verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en garantiebepalingen. ClickitUp® is een productfamilie van ErgoSafe AB en daarom wordt in deze aankoopvoorwaarden verwezen naar ErgoSafe.
De voorwaarden zijn van kracht met ingang van 6 februari 2018.

Factuur
De betalingstermijn is 10 dagen netto na een gebruikelijke kredietwaardigheidsbeoordeling. De goederen blijven eigendom van ErgoSafe totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij te late betaling worden de wettelijk voorgeschreven rente (momenteel 1,5 % per maand) en kosten in rekening gebracht. .

Betaling vooraf
Bij ons is betaling vooraf mogelijk. Bij vragen hierover kunt u overleggen met uw verkoper.

Rentevrij betalen in termijnen
ErgoSafe kan in samenwerking met Svea Ekonomi rentevrije betaling in termijnen aanbieden volgens de voorwaarden van Svea Ekonomi. U kunt ook kiezen voor betaling in termijnen. link naar svea

Leveringsvoorwaarden

Levertijden
Standaardmaten worden normaal gesproken binnen 2-3 weken geleverd. Vervolgens zal de transporteur uw order binnen een week afleveren. Tijdens het hoogseizoen kan de levering iets langer duren. Door ons wordt altijd een geschatte leverdatum aangegeven op uw orderbevestiging. Bij wijziging van de aangegeven leveringsweek worden richting de klant altijd aanpassingskosten in rekening gebracht ter hoogte van 1.000 kr.

Transport
Bij alle orders voor meer dan 15.000 kr incl. btw is de verzending gratis (0 kr). Bij orders van minder dan 15.000 kr incl. btw wordt 1.500 kr incl. btw in rekening gebracht voor verzendkosten. De verzendkosten zijn van toepassing binnen Zweden.

Leveringen per vrachtwagen
Grotere partijen worden per vrachtwagen afgeleverd bij de grens van uw perceel. De geschatte leveringsweek wordt aangegeven op uw orderbevestiging. De leverdatum wordt bepaald door onze transporteur en ErgoSafe heeft daar geen invloed op.

Belangrijk: U dient ervoor te zorgen dat u het juiste telefoonnummer hebt afgegeven, dat u bereikbaar bent, dat u de levering kunt ontvangen tijdens het aangegeven tijdsinterval voor de levering en dat de locatie bereikbaar is voor de vrachtwagen. Als dat niet het geval is, worden er aanpassingskosten in rekening gebracht ter hoogte van 1.000 kr.

Zorg ervoor dat de weg vrij is, zodat de goederen op de betreffende plaats kunnen worden gelost. Neem bij twijfel over de bereikbaarheid van de losplaats binnen twee dagen na het plaatsen van de order contact op met onze afdeling logistiek (tel. 010-480 47 00). U bent ervoor verantwoordelijk dat de vrachtwagen helemaal kan doorrijden tot aan de losplaats. Ook bestaat de mogelijkheid om, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, een afspraak te maken voor overdracht van de goederen naar een eigen transportmiddel op een langs de begaanbare weg bereikbare losplaats. Als er een bijzonder voertuig of bijzonder transport nodig is, worden de kosten hiervoor volledig aan de klant in rekening gebracht. De kosten worden door onze afdeling logistiek berekend en vóór het plaatsen van de order aan u doorgegeven.

Vertragingen bij levering
Door omstandigheden die buiten onze macht liggen (productiebezetting bij onderleveranciers, conflicten in de transportsector, ongevallen, stakingen enz.) gecombineerd met de drukte van het hoogseizoen kunnen leveringen soms vertraging oplopen. Omdat u een geschatte leveringsweek krijgt, adviseren wij om bij het inschakelen van vakmensen een week marge aan te houden om zeker te weten dat u dan een volledige en intacte levering hebt ontvangen. Wettelijk gezien hebben wij het recht om, als er sprake is van ontbrekende, defecte of beschadigde goederen, vervangende goederen te sturen en gemaakte kosten als gevolg van stilstand e.d. worden daarom door ons niet vergoed.

Levering naar eilanden
Bij levering aan een eiland zonder vaste verbindingsroute leveren wij op de begane grond bij de aanlegplaats voor vertrek. De veerverbindingen van Trafikverket worden beschouwd als vaste verbindingsroute. Bij sommige veerdiensten moet het materiaal worden voorzien van een verpakking voor zeevracht. Dit kunnen wij voor u doen voor een vaste vergoeding van 995 kr. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze transportafdeling (010-480 47 00).

Ontvangst van materiaal

De ontvanger moet zich kunnen legitimeren en moet meerderjarig zijn. De ontvanger moet de chauffeur helpen bij het lossen van de levering. Controleer samen met de chauffeur of het materiaal niet beschadigd is en of het op de vrachtbrief/handheld aangegeven aantal colli klopt. Bij zichtbare beschadigingen van de verpakking of het materiaal of bij ontbrekende colli moet u dit bij het in ontvangst nemen schriftelijk aangeven op de vrachtbrief. Zichtbare beschadigingen en ontbrekende colli moeten door de chauffeur direct op de vrachtbrief/handheld worden genoteerd voordat er voor ontvangst van het materiaal wordt getekend.

Verborgen beschadigingen die niet bij ontvangst van het materiaal geconstateerd kunnen worden, moeten binnen 6 dagen worden gemeld. Het is daarom belangrijk dat u direct na levering al uw producten uitpakt en zorgvuldig controleert. Let op: verpakkingsbanden moeten pas worden losgemaakt wanneer delen worden gemonteerd – zie de meegeleverde instructies. Maak altijd foto’s van beschadigingen en stuur die mee bij het indienen van uw reclamatie. Bewaar het beschadigde materiaal altijd totdat ErgoSafe de zaak heeft beoordeeld.

Als u met de transporteur hebt afgesproken dat het materiaal kan worden geleverd zonder dat er voor ontvangst hoeft te worden getekend, bent u vanaf het moment van levering zelf verantwoordelijk voor de goederen.

De beschadiging of ontbrekende goederen moeten vervolgens onverwijld door u worden gemeld bij ErgoSafe AB. Zichtbare beschadiging van materiaal moet bij ErgoSafe worden gemeld op de dag waarop materiaal aankomt. Niet-zichtbare beschadiging die pas wordt geconstateerd bij uitpakken, maar die wel kan worden toegeschreven aan het transport van materiaal moet uiterlijk 6 dagen na ontvangst van de levering worden gemeld. Neem vooral contact op met ErgoSafe als u vragen hebt over beschadiging van materiaal die veroorzaakt is tijdens of in verband met het transport. Contactgegevens ErgoSafe AB

Annuleren en herroepingsrecht

Standaardmaten

Annuleren
Als klant van ErgoSafe hebt u altijd het recht om goederen vóór levering te annuleren, maar ErgoSafe heeft wel recht op vergoeding voor alle kosten die zijn gemaakt voordat de bestelling van de goederen werd geannuleerd. Bij annulering vóór verpakking wordt een vaste vergoeding in rekening gebracht van 1.000 kr voor vrachtwagenleveringen en 200 kr voor pakketleveringen.

Bij annulering nadat de goederen zijn ingepakt maar voordat ze aan u worden geleverd, worden de kosten in rekening gebracht die daadwerkelijk voor uw order zijn gemaakt vóór de annulering.

Herroepingsrecht
Als u goederen koopt bij ErgoSafe hebt u na levering van de goederen een wettelijk herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht geldt echter niet voor balustrades met speciale aangepaste afmetingen (zie “Annuleren en herroepingsrecht – niet-voorradige goederen”).

Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht mag u natuurlijk wel de goederen bekijken en onderzoeken. Vergeet echter niet dat u de goederen dan voorzichtig moet hanteren en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van de goederen vast te stellen. Dit komt er eigenlijk op neer dat u de goederen zo moet behandelen als u zou mogen doen bij het bekijken in een winkel. Als u bij die behandeling verder gaat dan toegestaan, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen. Wij hebben het recht om waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

Als u uw aankoop wilt herroepen, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw goederen aan ons te laten weten. Bij levering in delen begint de herroepingstermijn pas wanneer u de laatste goederen hebt ontvangen. Hiervoor kunt u indien gewenst het herroepingsformulier van de consumentenbond gebruiken. De herroeping is geldig als het bericht binnen de herroepingstermijn is verzonden. Bij herroeping zijn de retourkosten voor uw rekening. Omdat de goederen van ErgoSafe vaak groot/zwaar zijn, brengt retournering bij herroeping hoge kosten met zich mee voor u als klant. Daarom kunt u bij ons gebruikmaken van een dienst waarbij wij bij herroeping een vast bedrag van 3.000 kr aan retourkosten in rekening brengen voor retournering per vrachtwagen en 200 kr voor retournering via een pakketverzending. We wijzen u er wel op dat het niet-ophalen van een pakket of het niet in ontvangst nemen van een levering niet wordt beschouwd als gebruikmaken van het herroepingsrecht. Als een pakket/levering niet wordt opgehaald of in ontvangst wordt genomen, worden er aan u als klant altijd extra kosten in rekening gebracht. Voor leveringen per vrachtwagen bedragen die kosten 3.000 kr en voor pakketleveringen 200 kr.

Klantspecifieke goederen, aangepaste afmetingen

Bij een bestelling bij ErgoSafe ontvangt u altijd een orderbevestiging. Die moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alles klopt. De bijlage die bij orders wordt toegevoegd, kunt hier lezen. Uw order wordt pas in productie genomen nadat u de orderbevestiging per e-mail of per post hebt bevestigd. Als de goedgekeurde orderbevestiging niet klopt of als u iets wilt wijzigen, moet u dat binnen 24 uur doorgeven. Bij annulering binnen 24 uur worden er geen extra kosten in rekening gebracht.

Na die 24 uur hebt u nog steeds het recht om uw order vóór levering te annuleren, maar de door ErgoSafe gemaakte kosten (materiaal, arbeids- en transportkosten) worden dan wel aan u doorberekend.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten met aangepaste afmetingen (klantspecifieke goederen). Dat wil zeggen dat de aankoop niet kan worden herroepen nadat de goederen aan u zijn geleverd.

Reclamatie

ErgoSafe houdt zich aan de Zweedse wet op consumentenaankopen, die u voor goederen het recht op reclamatie geeft voor een periode van 3 jaar. Voorwaarde hiervoor is dat u moet kunnen aantonen dat het defect reeds bij aankoop aanwezig was. Bij eventuele geschillen houden wij ons aan uitspraken van Allmänna Reklamationsnämndens (ARN), de Zweedse algemene consumentengeschillencommissie.

Voor reclamatie met betrekking tot een product richt u zich in eerste instantie tot ErgoSafe. Als we, tegen de verwachting in, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebt u de mogelijkheid om uw reclamatie voor te leggen aan Allmänna reklamationsnämnden (ARN): ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, Zweden of http://www.arn.se/. Bij eventuele geschillen verlenen wij medewerking aan de geschillenprocedure en houden wij ons aan de aanbevelingen van de ARN. Voor alternatieve onlinegeschillenbeslechting in EU-lidstaten is ook het platform van de Europese Commissie beschikbaar op ec.europa.eu. Klik hier om naar de website van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting te gaan: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Garanties

  • ErgoSafe vergoedt geen kosten die zijn ontstaan als gevolg van onjuiste montage of eventuele demontage, eventuele gevolgschade, transport- en arbeidskosten e.d. De garantieverplichtingen voor ErgoSafe zijn evenmin van toepassing op defecten die zijn veroorzaakt door de koper dan wel een door de koper ingeschakelde persoon. De garantieverplichtingen zijn evenmin van toepassing bij niet-naleving van de montagehandleiding/onderhoudsinstructies. Bij schade veroorzaakt door weersomstandigheden dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw verzekeraar.
  • ClickitUp – 2 jaar garantie voor bewerkings- en materiaalfouten. De garantie geldt ook voor glas met betrekking tot productiefouten (waarbij wij ons houden aan de voorschriften van Svensk Planglasförening, de Zweedse belangenorganisatie op het gebied van vlakglas). Defecten die zijn veroorzaakt door abnormale slijtage of gebrekkig onderhoud vallen niet onder de garantie.
  • CiU Fixed – 2 jaar garantie voor bewerkings- en materiaalfouten. De garantie geldt ook voor glas met betrekking tot productiefouten (waarbij wij ons houden aan de voorschriften van Svensk Planglasförening, de Zweedse belangenorganisatie op het gebied van vlakglas). Defecten die zijn veroorzaakt door abnormale slijtage of gebrekkig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Geldigheidsduur voor de prijzen

Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van wisselkoerswijzigingen, devaluatie, btw-verhogingen of vergelijkbare factoren die buiten onze macht liggen. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Export

Op orders die buiten Zweden moeten worden geleverd zijn andere verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De prijzen op de Zweedse website gelden uitsluitend voor levering aan een Zweeds adres.

Voorbehoudsbepalingen

ErgoSafe werkt, samen met onze onderleveranciers, voortdurend aan de verbetering en ontwikkeling van onze producten. Wij behouden ons daarom het recht voor om doorlopende ontwerpwijzigingen door te voeren. Bovendien maken wij een voorbehoud voor eventuele type- en drukfouten en afwijkingen in de kleurweergave vanwege technische redenen.

Bestellingen kunnen worden geannuleerd als de goederen zijn besteld voor een onjuiste of onredelijk lage prijs. Wij verwijzen altijd naar de geldende prijzen/actieprijzen en bij tijdelijke fouten op bijvoorbeeld de website behouden wij ons het recht voor om orders te annuleren die zijn besteld voor een prijs die niet in lijn ligt met via andere kanalen aangeboden prijzen/actieprijzen. 

Reclame

Als u reclameaanbiedingen ontvangt, kunt u er natuurlijk voor kiezen om die niet meer te ontvangen. Geef dit aan ons door via info@ergosafe.se