X Choose your country
sv_SE Sweden
da_DK Denmark
nb_NO Norway
en_GB UK
fi_FI Finland
de_DE Germany
es_ES Spain
fr_FR France
pl_PL Poland
nl_NL Netherlands
Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700 | Dealers

Kwaliteit en veiligheid staan centraal

ErgoSafe, het bedrijf achter ClickitUp® Glazen balustrade, is een vooruitstrevend bedrijf en kwaliteitsaspecten staan bij het bedrijf altijd centraal. We werken met diverse productgroepen die hoge eisen stellen aan ons als leverancier. Voor ons is het niet meer dan logisch om die eisen aan te houden en na te leven. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we gekozen voor certificering op basis van EN-1090, een EU-richtlijn met betrekking tot dragende constructies van staal en aluminium plus de bijbehorende keuze van componenten en de productieprocessen. Er is daarom een prestatieverklaring beschikbaar voor ClickitUp®Balcony (prestatieverklaring). De ontwikkeling en productie vinden volledig plaats in onze nieuwe productiefaciliteit in het Zweedse Halmstad.

CE-markering, bouwnorm en tests

CE-MARKERING
Beweegbare ClickitUp® heeft een CE-markering conform de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

TESTEN

Onze ClickitUp® balkonvarianten zijn getest bij RISE op basis van EN 12600:2002 belastingsproef, testprotocol en op basis van British Standard BS6180.
Bekijk de video hierboven die is opgenomen bij onze ontwikkelingsunit.

In samenwerking met Sika wordt een levenscyclustest uitgevoerd voor alle lijmverbindingen om de functionaliteit en sterkte te waarbogen. De tests worden doorlopend uitgevoerd en vinden meerdere keren per jaar plaats in het laboratorium van Sika.

Om de functionaliteit en kwaliteit te waarborgen, hebben we bovendien een eigen testlab gerealiseerd, waar we belastingstests uitvoeren voor aanwezige componenten en zware stoten.